Kdo jsme

Jsme developerská skupina, která prostřednictvím svých projektových firem pokrývá rezidenční, industriální, komerční i multifunkční segment realitního trhu.

Zaměřujeme se na kompletní proces výstavby počínaje akvizicí pozemku, vyřízení povolení, zajištění financování, řízení projektu, až po marketing a konečný prodej.

Disponujeme širokým spektrem klientů, do kterého patří korporátní investoři, hypoteční banky, majitelé pozemků a nemovitostí a rovněž koncoví klienti – vlastníci bytů a nebytových prostor.

Realizovali jsme projekty za více jak 500 000 000 Kč.

Kam investujeme

 • do developerských projektů, ve kterých máme majoritní podíl
 • do nemovitostí
 • poskytujeme půjčky fyzickým a právnickým osobám
 • do movitých věcí
 • do nákupu a následného prodeje společností
 • do revitalizací společností

Kapitál

K naší podnikatelské činnosti využíváme kapitál vlastní, bankovní a kapitál klientů.

Náš cíl

Naším cílem je efektivní a bezpečné zhodnocování finančních prostředků klientů. Našim mottem a posláním je zajistit klientovi maximum reálných a bezpečných výnosů!

Naše konkurenční výhody

 • téměř 20 let zkušeností s výstavbou a řízením projektů
 • schopnost rychlého posouzení investičního záměru, rychlé uvolnění kapitálu a jeho následná realizace
 • vynikající znalost regionu a potřeb realitního trhu
 • veškeré naše obchodní a investiční aktivity důsledně diverzifikujeme, neboli rozdělujeme do několika nezávislých investičních aktivit, čímž eliminujeme případná rizika
 • používáme vlastní kapitál
ico-kontakty

Etický kodexico-eticky-kodex

V rámci našich investičních aktivit striktně dodržujeme následující pravidla:

 • nejvyšší možná bezpečnost našich investic
 • investujeme pouze do takových projektů a produktů, kterým rozumíme
 • reálné zhodnocení vloženého kapitálu
 • osobní přístup a pravidelný kontakt s klientem
 • odpovědnost za svěřené prostředky
 • maximální diskrétnost
 • pravdivá reklama
 • transparentnost
 • spolupracujeme pouze s odborníky a uznávanými kapacitami v daném oboru
 • s prostředky nakládáme hospodárně

Investice do developerských projektů

Jako developerská skupina pokrýváme prostřednictvím svých projektových firem rezidenční, industriální, komerční i multifunkční segment realitního trhu.

Zaměřujeme se na:

 • kompletní proces výstavby počínaje akvizicí pozemku
 • vyřízení povolení
 • zajištění financování
 • řízení projektu
 • marketing
 • konečný prodej

Disponujeme širokým spektrem klientů, do kterého patří korporátní investoři, hypoteční banky, majitelé pozemků a nemovitostí a rovněž koncoví klienti – vlastníci bytů a nebytových prostor.

Naším know-how je vynikající znalost regionu a potřeb realitního trhu.

Poskytování půjček

Přímo zajišťujeme půjčky občanům i firmám. Každou půjčku specificky postavíme na žádost klienta. Splatnost, formu splácení, výši splátek, splátkový kalendář, zajištění atd., to vše řešíme individuálně pro daný účel a případ.

Nákupy a prodeje společností

Naše investice směřují do firmy, která potřebuje finance na rozvoj, expanzi, provoz, realizaci perspektivních podnikatelských záměrů.

Díky našim investicím firmu:

 • podpoříme
 • zajistíme cash flow
 • ustálíme na trhu
 • firma získá větší tržní podíl
 • více zákazníků a zakázek
 • rozšíříme portfolium nabízených produktů
 • získáme pro firmu nové trhy

To vše v ideální kombinaci, kdy firma získá nové zdroje a prostředky a my tak zhodnotíme náš investiční kapitál.

Investice do movitých věcí

Základem úspěšného obchodu je „levně“ nakoupit a „draze“ prodat. S ohledem na potřebu diverzifikace finančních prostředků realizujeme mimo jiné i investice zaměřené na nákup a následný prodej.

Investice do nemovitostí

Naše investice směřují zejména do následujících nemovitostí:

 • byty, rezidenční budovy
 • pozemky
 • administrativní a obchodní prostory
 • průmyslové objekty
 • objekty dopravní infrastruktury
 • objekty odpadního hospodářství

Revitalizace společností

Investice směřují do upadající nebo krachující firmy, následně proběhne revitalizace s pomocí krizového manažera.
Naše investice slouží primárně k záchraně perspektivní firmy s podmínkou nutné restrukturalizace, výměnou managementu, ve společnosti probíhá interní audit, analýza ztrátových a ziskových aktivit a následná reorganizace.

Výnosy v procentechico-vynosy

V rámci naší finanční skupiny realizujememe investice s následujícími vklady, fixními výnosy a likviditou.

Výše vkladu: 50 000 – 199 000 Kč

Investiční horizont
(v letech)
Roční úroková sazba p.a.
(fixní výnos)
1 5 %
2 6 %
3 7 %
4 8 %
5 9 %

Výše vkladu: 200 000 – 5 000 000 Kč

Investiční horizont
(v letech)
Roční úroková sazba p.a.
(fixní výnos)
1 6 %
2 7 %
3 8 %
4 9 %
5 10 %

U investic vyšších jak 5 miliónů korun je úroková sazba 10% p.a. bez ohledu na investiční horizont. Forma zajištění je předmětem jednání.

Projekty v realizaci

Bytový dům Rezidence Hronovická

Počet bytů: 25
Celková plocha bytů: 2 300 m2
Počet parkovacích míst: 35
Počet sklepů: 33
Počet komerčních prostor: 4
Celková plocha komerčních prostor: 205 m2
Předpokládaná doba realizace: 8/2014 – 8/2015 (kolaudace)
www.rezidence-hronovicka.cz

 • Dům je projektován na jednom z posledních pozemků středu města Pardubic, v těsné blízkosti tak zvaného „Zlatého kříže“
 • Samotné umístění nemovitosti představuje klidné prostředí se spoustou světla, slunce a prostoru
 • Hlavní společenská, kulturní a nákupní centra města jsou vzdálena do desítek metrů
 • Rezidence umístěná v tomto místě nabízí velmi kvalitní bydlení především klientům, kteří mají vysoké nároky jak na výběr lokality, tak na řešení koncepce domu

Rezidence Hronovická

ico-kontakty

Santa Maria Maior Resort Madeira

Počet rezidenčních domů: 12
Předpokládaný investiční náklad: 4 920 000 €
www.madeira-resort.eu

 • Developerský projekt v atraktivní lokalitě hlavního města Madeiry Funchalu počítá s výstavbou individuálních domů – vilek ve dvou etapách
 • První etapa byla již zahájena
 • Dokončena je první vila se zastavěnou plochou 83 m2 ve třech podlažích a užitnou plochou cca 230 m2 na vlastních pozemcích s rozlohou cca 850 m2
Madeira
ico-kontakty

Lázeňský rezort v Luhačovicích

 • Pořízení bývalého rehabilitačního a rekreačního střediska NIVA u lázeňského centra v Luhačovicích
 • Areál se rozkládá na pozemcích o celkové výměře 16 906 m2 a užitné ploše budov 7 672 m2
 • Areál byl oceněn znaleckým posudkem ve výši 71 000 000 Kč

Bytový dům Praha LIBOC Připravujeme

 • Připravujeme výstavbu bytového domu v Liboci
 • S ohledem na dobrou dopravní dostupnost, orientaci ke světovým stranám a také na blízkost přírodního parku Šárka – Lysolaje se bude jednat o atraktivní místo k bydlení
ico-kontakty

Realizované projekty

Fotovoltaická elektrárna Klenovka

Investiční náklad: 13 600 000 Kč
Projektová firma: FVE Klenovka a.s.
Realizace projektu: 6/2009 – 5/2010

 • Výkon 8,46 MW na pozemcích o rozloze 16,5 ha projektováno 40 320 ks panelů o celkové ploše 64 915 m2
 • Liniová stavba přípojky VN 35 kV Klenovka – Opočínek v délce 5 km
 • Akcie společnosti vlastnící pozemky a projekt byly prodány ve fázi možnosti zahájení výstavby, FVE zapojena do odběrné sítě novým vlastníkem 28. 12. 2010
 • Svým výkonem patří mezi 10 největších FVE v ČR

Polyfunkční dům Rokycanova

Investiční náklad: 120 000 000 Kč
Projektová firma: Vektor Investment a.s.
Realizace projektu: 2006 – 2009
Adresa: Rokycanova 2798, Pardubice

Popis:

 • Objekt  sedmipodlažní  stavby s multifunkčním využitím (kancelářské, obchodní a bytové jednotky) o ploše cca 6 000 m2 a podzemním parkovištěm v centru Pardubic
 • Financováno prostřednictvím úvěru ČSOB a.s.
 • Projekt ukončen po kolaudaci objektu formou prodeje akcií

Polyfunkční dům Pyramida

Investiční náklad: 200 000 000 Kč
Projektová firma: Pyramida Pardubice a.s.
Realizace projektu: 2003 – 2008
Adresa: třída Míru 92, Pardubice

 • Objekt sedmipodlažní budovy s multifunkčním využitím (nebytové prostory, prodejní plochy, kanceláře, byty) a podzemním parkovištěm v I.PP o celkové ploše 10 680 m2
 • I. a II. NP – 3 300 m2 obchodní plochy – prodáno 1/2008
 • III. – V. NP – 40 kanceláří o ploše cca 3 700 m2 – prodáno 2008
 • VI. – VII. NP – 16 velkometrážních bytů – prodáno do OV 2007 – 2008
 • Financováno prostřednictvím úvěru ČSOB a.s.

Bytový dům Macanova

Investiční náklad: 50 000 000 Kč
Projektová firma: fyzická osoba
Realizace projektu: kolaudace 7/2005
Adresa: Nerudova 2772, Pardubice

 • Šestipodlažní bytový dům v centru Pardubic s 27 bytovými jednotkami o celkové podlahové ploše 4 063 m2 a 14 parkovacími stáními
 • Prodáno od OV

Administrativní budova Plzeňka

Investiční náklad: 25 000 000 Kč
Projektová firma: Maxim spol. s r.o.
Realizace projektu: kolaudace 1997
Adresa: Smilova 386, Pardubice

 • Pětipodlažní polyfunkční dům v centru Pardubic s multifunkčním využitím (restaurace, školící středisko, nebytové a kancelářské jednotky)

Administrativní budova Kooperativa

Investiční náklad: 55 000 000 Kč
Projektová firma: Maxim spol. s r.o.
Realizace projektu: kolaudace 1996
Adresa: Třída Míru 94, Pardubice

 • Šestipodlažní administrativní budova v centru Pardubic
 • Prodáno do vlastnictví Pojišťovna Kooperativa a.s.
ico-kontakty

Investice do společností

 • Polo elektroinstalace s.r.o.
  Investice pro firemní rozvoj a cash flow, firma prodána s historicky nejlepší ekonomickou rozvahou mezinárodnímu koncernu
 • POLO termostatické hlavice
  Investice pro firemní rozvoj a cash flow
  www.poloczech.cz
 • Emporio exclusive s.r.o.
  Investice pro startovní financování (start-up capital)
  www.emporio-exclusive.cz
 • TERMO-APLIKAČNÍ s.r.o.
  Investice pro startovní financování (start-up capital)
  www.termoaplikacni.cz
 • WAZA SECURITY spol. s r.o.
  Investice pro firemní rozvoj a cash flow
  www.waza.cz
 • Pardubická developerská a.s.
  Investice pro startovní financování (start-up capital)
 • TVM Real s.r.o.
  Investice pro startovní financování (start-up capital)
 • Petriana a.s.
  Investice pro startovní financování (start-up capital)
 • i-ventures a.s.
  Investice pro startovní financování (start-up capital)
 • Globireal s.r.o.
  Investice pro startovní financování (start-up capital)

MTW invest, a.s.

Kancelář společnosti

Smilova 386
530 02, Pardubice
(budova Plzeňka, 3. patro)

E-mail: info@mtwinvest.cz
Tel.: +420 777 772 260

Sídlo společnosti

Jaurisova 515/4
140 00, Praha 4


IČ: 28148177
DIČ: CZ28148177

Společnost MTW invest, a.s. je zapsaná v OR Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2130.

Kontaktní formulářico-kontakty-small


Please leave this field empty.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Kde nás najdete